För sjätte året i rad har Kantar Sifo jämfört de svenska lärosätenas anseende hos allmänheten. SLU har fått en särskild genomgång av resultatet. Den visar att universitetet ligger över snittet vad gäller anseende, och att kännedomen om SLU har ökat.

Läs hela nyheten här