Uppsala Health Summit (UHS) 2017 ägde rum 10-11 oktober på Uppsala slott och fokuserade på prioriteringar för att förebygga, upptäcka och reagera på hot mot smittsamma sjukdomar med hjälp av ett One Health-perspektiv

Läs hela nyheten här