I samband med årets promotionshögtid den 8 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Kjell Danell (Vilt, fisk och miljö). Förtjänstmedaljen i guld går till professor Roland von Bothmer (Växtförädling), medan förtjänstmedaljen i silver går till forskare Rebecka Westin (Husdjurens miljö och hälsa).

Läs hela nyheten här