I samband med årets promotionshögtid den 6 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor emerita Barbara Ekbom. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Ulf Gärdenfors (ArtDatabanken), medan förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Anna Wallenbeck (Husdjurens miljö och hälsa).

Läs hela nyheten här