Årets mottagare av SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser har nu utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Jan Stenlid. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Magnus Appelberg, och förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Marie Rhodin. Rektor Mårten Carlssons pris tilldelas universitetslektor Margareta Emanuelson.

Läs hela nyheten här