Under perioden 9 juli till 21 augusti genomför institutionen för akvatiska resurser vid SLU nätprovfisken i Vänern för att bland annat ta reda på hur sjöns fiskbestånd påverkas av fiskeregleringar och variation i vattenstånd. I år görs extra provfisken vid Klarälvens mynning där yrkesfisket noterat minskade fiskfångster.

Läs hela nyheten här