Under perioden 13 juli till 12 augusti samt 31 augusti till 11 september genomför institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet nätprovfisken och ekolodsundersökningar i Vättern för att bland annat ta reda på hur sjöns fiskbestånd påverkas av fiskeregleringar inklusive fredningsområden och utsättningar.

Läs hela nyheten här