Välkommen att träffa SLU:s avgångsstudenter, nyckelpersoner i framtidens hållbara organisationer och företag. På Thesis Day berättar studenterna om sina examensarbeten vid posterutställningar och miniseminarier.

Läs hela nyheten här