Hur bra är den svenska åkermarken? Det ska SLU RådNu tillsammans med LRF nu ta reda på genom tävlingen ”SM i nedbrytning”. Målet är att rädda friska oersättliga odlingsjordar eftersom mark inte kan nybildas. Något som är nödvändigt i en situation där mat till en växande befolkning ökar.

Läs hela nyheten här