Svenskarna älskar båtar och skärgård. Men båtlivet belastar också kusten. I en ny vetenskaplig artikel visar forskare från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet att småbåtshamnar har en tydlig påverkan på både mängden växter på bottnarna och på artsammansättningen i grunda vikar. Vegetationen är mycket viktig för fiskyngel, och när den minskar kan bestånden av fisk bli mindre.

Läs hela nyheten här