Bred kunskap om vilka gener som bidrar till motståndskraft mot växtsjukdomar är en nyckel i förädlingen av friskare grödor, och fokus i ett stort svenskt forskningsprojekt. Genetiska markörer som kan användas för att testa om veteplantor är resistenta mot svartpricksjuka har redan tagits fram och används nu i kommersiell växtförädling. Om denna studie och om andra delprojekt handlar ett öppet webb-seminarium den 28 maj.

Läs hela nyheten här