Smedjeveckan är ett populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara, alltid sista veckan i september. Vissa möten är för inbjudna inom respektive bransch. Andra arrangemang är till för en intresserad allmänhet. I år är det aktiviteter måndag till lördag 24-29 september.

Läs hela nyheten här