Snabba förändringar i klimat och markanvändning kan leda till att älgar drabbas av svält. Särskilt utsatta är älgar som lever i norra Sveriges fjäll- och kustmiljöer, där stränga vinterförhållanden råder. Det visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs hela nyheten här