Fotröta hos får är en smittsam och smärtsam sjukdom som orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus. Genom nya metoder är det idag enklare att upptäcka sjukdomen och att bestämma hur sjukdomsframkallande bakterien är. Dessutom har laboratorieanalyserna effektiviserats. Om detta berättar Sara Frosth i en ny avhandling. Arbetet har gjorts i ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Läs hela nyheten här