Snytbaggens gnag dödar i stor omfattning nyplanterade gran- och tallplantor. Men det är inte så att snytbaggar specifikt föredrar plantor, enligt en studie från SLU. De äter minst lika gärna tunn bark på rötter och grenar av större barrträd (där de inte orsakar skada av ekonomisk betydelse). Snytbaggarna har alltså alternativ föda att övergå till ifall vi satsar på att minska plantskadorna genom att göra plantorna mindre smakliga.

Läs hela nyheten här