Akademiska Hus gör en rekordstor satsning på förnybar energi genom att öka sin solcellskapacitet med 50 procent. Ökningen sker när majoriteten av taken på Ultuna nu täcks med solceller, som tillsammans ger SLU:s campus i Uppsala en årlig produktion på en miljon kWh.

Läs hela nyheten här