Sortblandningar av till exempel korn kan ge högre avkastning än när respektive sort odlas i rent bestånd. Men det funkar inte alltid och ibland kan avkastningen till och med bli sämre. En studie från SLU visar att det är viktigt vilka sorter man blandar eftersom en sort utvecklas olika beroende på vilken den andra komponenten i blandningen är. Genom att förstå hur olika sorter beter sig tillsammans finns möjlighet att ta fram effektiva och pålitliga sortblandningar till lantbruket.

Läs hela nyheten här