En god markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord och hänger tätt samman med god jordhälsa. Att arbeta aktivt med markvård ger stora effekter – för lantbrukets lönsamhet, miljön och klimatet. Den 12 maj står markstruktur i fokus på ett webbinarium där Jordbruksverket och SLU presenterar den nya appen ”Hur mår min jord?” – ett stöd för att undersöka, vårda och förbättra markstrukturen. En lantbruksrådgivare och en växtodlingslärare som testat appen i praktiken berättar om sina intryck.

Läs hela nyheten här