Svenskt jordbruk har strängare krav på djurskydd än många andra länder, och idag görs det både statliga och privata kontroller på gårdarna, utifrån delvis överlappande regelverk. Frida Lundmark från SLU har i sitt doktorsarbete undersökt avsikterna med dessa regelverk, och hur de fungerar i praktiken.

Läs hela nyheten här