Drygt hälften av de femton projekt som Vetenskapsrådet nyligen beslutat finansiera leds av forskare från SLU.  Forskningen handlar om klimatanpassning och resiliens – om att ta itu med konsekvenserna av klimat- och miljöförändringar inom utvecklingsforskning. I varje forskargrupp deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland.

Läs hela nyheten här