Sedan 1992 följs fisksamhället vid Muskö utanför Nynäshamn genom provfisken. Kustfiskövervakningen visar att stora förändringar har skett under denna tidsperiod. Den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult har ökat kraftigt i förekomst från 2013 till 2017. Torsk ökade från 1992 till 2013, men har därefter minskat igen.

Läs hela nyheten här