SLU har undertecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Stora Enso. Avtalet mellan SLU och Stora Enso har för avsikt att etablera ett långsiktigt samarbete inom forskning och utveckling, utbildning, kompetensbyggande och innovationer inom skogsbruk och biobaserade material.

Läs hela nyheten här