Efter 10 år har det s.k. Girjas-målet avslutats. Domen, som innebär att
samebyn har ensamrätt att upplåta jakt och fiske som en följd av historiska omständigheter som gäller för det aktuella området (urminnes hävd), har satt igång en debatt om huruvida renar störs av jakt eller inte.

Läs hela nyheten här