Redan Charles Darwin noterade att fiskätande fåglar kan sprida växter genom att de äter fiskar som i sin tur har ätit frön. Genom att studera innehållet i skarvars spybollar har forskare nu lyckats bekräfta den teorin ytterligare. Sådan här sekundär spridning kan vara viktig för förflyttning av både växter och ryggradslösa djur mellan annars avgränsade livsmiljöer.

Läs hela nyheten här