I år höll SLU två seminarier som sändes live från campus i Ultuna. Drygt 400 personer följde de två seminarierna under eftermiddagen den 6 juli. Rubrikerna för dagen var ”Antibiotikaresistens – den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö” och ”En ny skogspolitik på väg – vem sätter agendan?”. Två aktuella ämnen som engagerar många.

Läs hela nyheten här