SLU-professorn Claudia Köhler har tilldelats 28 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att leda ett forskningsprojekt om små RNA-molekyler. Att sådana används som signalmolekyler hos växter och påverkar utveckling, reproduktion och samspelet med sjukdomsframkallande organismer vet vi, men vi väldigt lite på detaljnivå. Detta ska projektet råda bot på

Läs hela nyheten här