SLU-professorn Peter Bozhkov ska leda ett forskningsprojekt som har tilldelats över 27 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskningen ska handla om metacaspaser, en typ av enzymer som finns i alla livets riken utom djuren och som styr grundläggande biologiska funktioner såsom åldrande, celldelning och celldöd. Hur metacaspaser utför dessa uppgifter vet vi idag mycket lite om.

Läs hela nyheten här