En stor del av de suggor som slås ut ”i förtid”, såväl i Sverige som utomlands, lämnar produktionen på grund av dåliga ben. Det går dock att avla fram en robustare sugga, som lever och producerar under längre tid, genom en avel som premierar bra ben hos unga avkommor. Det visar Thu Hong Le i en avhandling från SLU.

Läs hela nyheten här