”En ny forskningsstudie visar att jordbrukets produktivitet måste öka kraftigt för att klimatmålen ska kunna nås. Den lyfter bland annat fram metoden genom-editering – som EU-domstolen nyligen stoppat – som särskilt löftesrik. Vetenskaplig kunskap måste åter bli vägledande för jordbrukets utveckling.”

Läs hela nyheten här