Centrumbildningen SustAinimal startar i vår med att rekrytera fem doktorander, tjänster för dem som är intresserade av lantbruksfrågor och av att vara med och påverka utformningen av framtidens livsmedelssystem. Fyra kan sökas nu och fram till slutet av mars, en femte tjänst kommer längre fram i vår.

Läs hela nyheten här