Forskare vid SLU, Uppsala universitet, Tartu universitet och European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg har tillsammans genomfört den första globala genomiska kartläggningen av bakterier och svampar i jord. Resultaten, som publiceras i tidskriften Nature, visar att bakterier och svampar kämpar mot varandra om tillgången på näring. Som vapen producerar svamparna olika antibiotiska ämnen samtidigt som resistens utvecklas som botemedel hos bakterierna. Studien kan bland annat hjälpa oss att förutspå hur resistens mot antibiotika sprids och hur bakterier kan bli resistenta.

Läs hela nyheten här