Sverige importerar en stor mängd ätbara svampar, speciellt exotiska svampar som shiitake och kungsmussling, trots att vi har väldigt goda förutsättningar att producera dessa. Nu visar en svensk innovation att det går att effektivisera svampodlingen ytterligare och både göra den både billigare och snabbare.

Läs hela nyheten här