Internationella havsforskningsrådet, ICES, vill att fisket efter torsk i Kattegatt stoppas helt nästa år och att man minskar fisket efter torsk i Nordsjön-Skagerrack med 63 procent jämfört med 2019. Även för många andra bottenlevande bestånd föreslås minskningar av fisket men det finns också positiva undantag som rödspotta, tunga och havskräfta. För den västra sillen (Rügensillen) föreslår ICES, liksom man gjorde i fjol, ett stoppat fiske.

Läs hela nyheten här