Sverige behöver enligt internationella mål minska sitt fosforläckage till Egentliga Östersjön till maximalt 308 ton fosfor per år. Men även om Sverige stoppar alla mänskliga utsläpp, får Sverige svårt att klara målet. Det visar en ny undersökning som SLU deltagit i, inom ramen för konsortiet SMED (Svenska miljöemissionsdata), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Läs hela nyheten här