Svenska artprojektet fördelar totalt 9,95 miljoner kronor till fem olika projekt för taxonomisk forskning och inventeringar under perioden 2021-2024. Forskningsstödet från Svenska artprojektet är en långsiktig nationell satsning för att fylla de kunskapsluckor som fortfarande finns kring biologisk mångfald.

Läs hela nyheten här