Nu finns ljudinspelningar av näst intill samtliga cirka 300 svenska fågelarter i Artfakta. Det är resultatet av ett omfattande arbete som nu blivit lättillgängligt för den naturintresserade allmänheten och för alla som vill bli bättre på att artbestämma fåglar.

Läs hela nyheten här