Lokal spridning av salmonella mellan mjölkkobesättningar har stor betydelse för förekomsten i Sverige, särskilt för typen Salmonella Dublin. Besättningar med salmonella hade oftare närliggande besättningar som också var smittade. Det visar ett doktorsarbete av Estelle Ågren, som menar att det sannolikt skulle gå att utrota just S. Dublin från svenska nötbesättningar.

Läs hela nyheten här