Etiopien håller på att inleda ett nytt nationellt skogsutvecklingsprogram. Det syftar till att vara hörnstenen för landets mål att genom grön tillväxtekonomi bli ett medelinkomstland, ha noll nettotillväxt av växthusgasutsläpp över 2010 års nivåer och det internationella åtagandet att återställa 15 miljoner hektar skogsmark. Etiopiens ministerium för miljö, skog och klimatförändring, bjöd tillsammans med UNDP i Etiopien, in en grupp svenska experter för att bedöma eventuella luckor, bidra till en färdplan och se var ett framtida svenskt engagemang kan bidra.

Läs hela nyheten här