Att förmedla och sprida forskningsresultat lättillgängligt till en svensk publik premieras överhuvudtaget inte i den akademiska världen i dag. Karriärmedvetna forskare väljer därför ofta bort publiceringar på svenska till förmån för engelska, skriver ett flertal forskare, bl a professor Peter Lundquist, SLU Alnarp, på SvD Debatt.

Läs hela nyheten här