Effektiviteten i jordbruksverksamhet kan variera mellan olika regioner. För att se om det finns utrymme att öka effektiviteten har forskare från SLU och AgriFood Economics Centre undersökt skillnaderna i effektivitet mellan svenska län. Det största förbättringsutrymmet visade sig finnas i utnyttjandet av kapitalutrustningen. Även effektiviteten i verksamheter som utövas vid sidan av jordbruk, såsom turism, gårdsbutik, maskinuthyrning och förädling av jordbruksprodukter kan förbättras.

Läs hela nyheten här