Östersjön är svårt drabbad av övergödning. För att ändra på detta har kustländerna sedan slutet av 1980-talet varit överens om att minska utsläppen av kväve till Östersjön. Forskare från SLU och Södertörns högskola har undersökt hur effektiva ländernas miljöpolitik var mellan 1996 och 2010. Sveriges miljöpolitik visade sig inte leda till någon minskning av utsläppen under perioden, och Finlands miljöpolitik ledde till mycket små minskningar. I Danmark, Estland och Polen ledde miljöpolitiken däremot till betydande utsläppsminskningar. Totalt ledde miljöpolitiska förändringar under perioden till att kväveutsläppen till Östersjön minskade med 16 procent.

Läs hela nyheten här