Riksdagen vill med sin nya livsmedelsstrategi att svensk livsmedelsproduktion ska öka och bli mer konkurrenskraftig. Vilken roll ska svenska mervärden som god djuromsorg och miljöhänsyn ha i den utvecklingen? Går det att kombinera konkurrenskraft med hållbarhet? SLU bjuder in till seminarium i Almedalen onsdag 5 juli 10.00.

Läs hela nyheten här