I helgen anlände Sveriges nya oceangående undersöknings- och forskningsfartyg, R/V Svea, till sin nya hemmahamn i Lysekil. Fartyget ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har seglats hem av den nya besättningen från Sjöfartsverket, som ansvarar för driften. Lysekils hamn AB har renoverat kajen och byggt ett hamnmagasin för fartyget och dess användare, till att börja med SMHI och SLU.

Läs hela nyheten här