Idag släpper ArtDatabanken SLU rapporten ”Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter”. Rapporten visar att om vi inte bekämpar invasiva arter som kan angripa vedartade växter kommer det att få drastiska konsekvenser för den biologiska mångfalden.

Läs hela nyheten här