Hur stor betydelse har det vilka svamparter som finns i en skog, för kolinlagringen i marken, och för trädens tillväxt? Kunskapen om detta är begränsad, men med hjälp av DNA-analyser har en forskargrupp från SLU gjort en intressant upptäckt. Skogsmark där det finns vissa spindlingar innehåller betydligt mindre kol än mark där de inte finns. Att en liten grupp närbesläktade mykorrhizasvampar som lever i symbios med träd tycks ha stort inflytande på skogsmarkens kolförråd väcker många frågor.

Läs hela nyheten här