Under de senaste tjugo åren har hälsotillståndet hos torsken i Östersjön försämrats. En ny studie visar att torskens dåliga kondition har två huvudsakliga orsaker: sämre tillgång på skarpsill och en allt mer utbredd syrebrist.

Läs hela nyheten här