Uppfödning av syrsor för mänsklig konsumtion börjar bli populärt runt om i världen, men kunskapen om vilka syrsaarter som kan odlas och hur man håller dem på ett hållbart sätt är ännu bristfällig. En ny doktorsavhandling vid SLU med rön från Kambodja kan ha betydelse även för oss i Sverige.

Läs hela nyheten här