De pågående klimatförändringarna påverkar svensk livsmedelsproduktion i allt större utsträckning. Redan idag ser vi synliga effekter inom växtodling. Inom SLU Grogrund pågår två projekt som arbetar med att ta fram nya vetesorter anpassade för ett extremt och omväxlande klimat. Växtförädling, som är en långsiktig process, behöver också hitta snabbare metoder för att vi ska kunna fortsätta odla vete av hög kvalitet och baka gott svenskt bröd.

Läs hela nyheten här