Jonàs Oliva har fått ett akutbidrag från Formas för att undersöka den nya skadegöraren Diplodia pinea som angriper tallar. I september 2016 upptäcktes det första större utbrottet av skadegöraren på planterad tall i närheten av Arlanda.

Läs hela nyheten här