Fredagen den 23 september står ekologisk grisproduktion i fokus hos SLU i Alnarp. Dagen inleds med seminariet Organic pig production and welfare issues in pigs. Forskare från Danmark, Storbritannien, Österrike och Sverige samlas för att diskutera de olika ländernas perspektiv i produktionen. Se programmet här. Dagen fortsätter med att forskare Anne-Charlotte Olsson försvarar sin avhandling ”Welfare, performance and emissions in a stationary housing system for growing-finishing pigs; A holistic approach”. I avhandlingen konstateras att det finns ett ökande intresse för ekologisk grisproduktion bland både producenter och konsumenter. Höga krav på djurens välbefinnande och hälsa i en naturlig miljö är primära mål i ekologisk grisuppfödning. Produktions- och inhysningssystem i ekologisk grisproduktion kan dock variera avsevärt och kan delas in i tre kategorier; stationära system med permanenta byggnader med betongytor och/eller betesmarker utomhus, mobila system i hyddor utomhus och blandade lösningar mellan både byggnader och hyddor. I avhandlingen har ett stationärt system för ekologiska slaktgrisar undersökts ur olika perspektiv. Sammanfattningsvis ger denna avhandling information om för- och nackdelar i stationära inhysningssystem för ekologiska slaktgrisar. Avhandlingen ger också viss kunskap om komplexiteten inom ett produktionssystem för grisar och vilka motstridiga mål som finns. Allmänt konstaterades att det testade stationära systemet och de två boxtyperna fungerade väl i praktiken. Introduktion av en böklåda med torv som bökmaterial på betongytan utomhus, visade positiva resultat i form av förbättrad hygien och minskade utsläpp av ammoniak från denna yta. Länk till avhandlingen Tid för seminariet: 2016-09-23 kl 9.00-11.30. Tid för disputation: 2016-09-23 13:00 Opponent: Docent Christine Leeb, University of Natural Recources and Life Sciences, Vienna. Lokal för båda evenemangen: Crafoordsalen, SLU i Alnarp Arrangör: Institutionen för Biosystem och teknologi

Läs hela nyheten här